0
Szkolenia z inwestowania Inwestuj z nami Okazje inwestycyjne
Youtube Facebook Instagram

Umowa deweloperska

Dodano: 8 sierpnia 2022
autor: flipnapierwotnym
https://flipnapierwotnym.pl/wp-content/uploads/2020/03/umowa-deweloperska2-768x507-1.jpg

Rynek pierwotny w branży nieruchomości rządzi się swoimi prawami. Znaczna część z nich jest uregulowana przepisami o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku. Ustawa ta w języku potocznym została ochrzczona mianem “deweloperskiej”. Jednym z jej najważniejszych części są regulacje dotyczące umowy deweloperskiej. W tym artykule pochylimy się nad tą problematyką.

Co to jest umowa deweloperska – definicja, pojęcie

Definicja umowy deweloperskiej brzmi następująco – umowa przedwstępna zawierana między klientem będącym nabywcą nieruchomości, a deweloperem, której celem jest dokonanie transakcji nieruchomości w określonej terminem przyszłości. Umowa deweloperska jest podpisywana z reguły w terminie wyznaczonym przez dewelopera.

Dlaczego umowa deweloperska jest ważna?

Słowem klucz jest tu bezpieczeństwo. Otóż aby cała transakcja mogła dojść do skutku i miała znamiona bezpiecznej niezbędne jest zapisanie w umowie deweloperskiej wielu istotnych czynników, które regulują przepisy prawne. Ustawa o ochronie praw nabywcy została wprowadzona właśnie po to, aby zebrać wszystkie te czynniki w jedno miejsce i wymusić wyegzekwowanie ich po stronie dewelopera, tak aby zabezpieczyć interes kupującego. W latach 90-tych mieliśmy bowiem do czynienia z sytuacją kiedy wielu deweloperów upadło lub zniknęło z rynku wraz z pieniędzmi klientów. Przepisy prawne wprowadziły tu więc szereg udogodnień takich jak np. rachunki powiernicze otwarte i zamknięte, które chronią interes nabywcy.

Jakie elementy powinna zawierać ustawa deweloperska?

Ustawodawca narzucił niejako za pomocą ustawy szereg składowych, które powinna zawierać taka ustawa. Przede wszystkim wskazał tutaj na pojęcie ceny i przedmiotu nieruchomości. Ważnym elementem umowy deweloperskiej jest przyrzeczenie zakupu, polegające na tym, że nabywca deklaruje się, że zakupi nieruchomość, po takiej a nie innej cenie, a deweloper gwarantuje mu, że taka nieruchomość będzie na niego czekała pod warunkiem uiszczenia płatności na poczet ceny całkowitej. Nie jest to jednak równoznaczne z prawem do własności, lecz wynika z zobowiązania do wykonania przepisów ustawowych.

Pamiętajmy, że umowa deweloperska to tylko jedna z trzech umów, które podpisujemy z deweloperem. Nie można mylić jej z umową rezerwacyjną czy przenoszenia praw własności. Warto jednak zaznaczyć, że z punktu widzenia klienta kupującego nieruchomość na rynku pierwotnym jest zdecydowanie najważniejsza i najbardziej złożona.

Co jeszcze powinna zawierać umowa deweloperska – elementy szczegółowe

Jest jeszcze szereg innych elementów, które powinna zawierać umowa deweloperska:

 • – data i miejsce podpisania umowy deweloperskiej;
 • – informację o nieruchomości takie jak powierzchnię działki, stan prawny, wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego, obciążeń z tytułu hipoteki;
 • – szczegółową informację o usytuowaniu lokalu mieszkalnego w budynku;
 • – określenie terminu w jakim przeniesione zostanie na nabywcę prawo własności;
 • – wskazanie metrażu powierzchni użytkowej, a także układu pomieszczeń i zakresu prac wykończeniowych;
 • – wskazanie kosztów związanych z zakupem nieruchomości, w tym wysokości i terminów świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera np. etapowych wypłat transz;
 • – wskazanie ważnych informacji nr. rachunku powierniczego, (rodzaju rachunku, numeru, zasady dysponowania środkami na rachunku i kosztach jego prowadzenia);
 • – wskazanie numeru pozwolenia na budowę;
 • – określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych;
 • – określenie warunków na jakich można odstąpić od umowy;
 • – określenie terminu i sposobu zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu.

Źródło: Freedom-nieruchomości.pl

Na jakie elementy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy deweloperskiej?

Choć przepisy prawne bardzo restrykcyjnie ograniczają pole do nadużyć po stronie dewelopera warto zwrócić uwagę na kilka aspektów umowy – patrząc przede wszystkim przez pryzmat własnego spokoju. Powinniśmy sobie zadać kilka pytań i spróbować znaleźć odpowiedź na te pytania. Jest wiele interesujących kwestii, które reguluje umowa deweloperska i pytań, na które musimy znać odpowiedź. Oto kilka z nich:

1. Jak wygląda harmonogram płatności?
2. W jaki sposób są zabezpieczone środki wpłacane na inwestycję? Czy jest to rachunek powierniczy o charakterze zamkniętym, czy otwartym?
3. W jakich sytuacjach cena mieszkania i rat za mieszkanie może ulec zmianie?
4. W jakich terminach może nastąpić odbiór mieszkania?
5. Z jakimi kosztami wiąże się utrzymanie mieszkania?
6. Na jakim etapie możemy odstąpić od umowy, jeżeli nie otrzymamy kredytu?
7. Jaką karę poniesie deweloper za niedotrzymanie terminów?
8. W jakich sytuacjach deweloper może domagać się kary ode mnie?

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o flipowaniu nieruchomościami oraz dowiedzieć się, jak zarabiać na nieruchomościach to zapraszamy na szkolenie. Dowiesz się, jak przeprowadzić inwestycję od początku do końca, oraz otrzymasz możliwość zakupu okazji inwestycyjnej.

 

Obejrzyj poniższe wideo i dowiedz się więcej!

 

Sprawdź 3 strategie inwestowania, których nauczysz się na naszych szkoleniach:

 

Zobacz, jak wygląda proces inwestycyjny w praktyce:

 

 

JESTEM ZAINTERESOWANY


Udostępnij:
Dołącz do nas i obracaj nieruchomościami!
Jesteśmy po to aby udowodnić Tobie, że inwestowanie w nieruchomości jest dla każdego bez względu na wiek, pochodzenie czy kapitał początkowy. Najważniejsze są chęci. Zdajemy sobie sprawę, że do każdej decyzji trzeba dojrzeć, więc jeśli będziesz gotowy to skontaktuj się z Nami!.

Masz pytania
lub chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw swój numer telefonu,
a odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe!