Umowa ustanowienia spółdz. własn. prawa do lokalu mieszkalnego definicja

Umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, często nazywana umową spółdzielczą, jest dokumentem zawieranym pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a jej członkiem, którym jest osoba fizyczna lub prawna, na podstawie którego przysługuje jej prawo do korzystania z określonego lokalu mieszkalnego na zasadach własnościowych. Spółdzielnia mieszkaniowa, będąc właścicielem nieruchomości, może przekazać prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy spółdzielczej, która reguluje prawa i obowiązki obu stron. Umowa ta określa m.in. sposób korzystania z lokalu, wysokość opłat, prawa i obowiązki związane z użytkowaniem nieruchomości oraz warunki rozwiązania umowy. Jest to forma własności, która łączy elementy współwłasności z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej, dając członkom pewną kontrolę nad ich mieszkaniem oraz możliwość uczestnictwa w decyzjach dotyczących zarządzania nieruchomością.

Najczęściej zadawane pytania:

  • Jakie są główne zalety umowy spółdzielczej?

Umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego pozwala członkom spółdzielni mieszkaniowej korzystać z lokalu mieszkalnego na zasadach zbliżonych do własności, zapewniając im pewną kontrolę nad mieszkaniem i uczestnictwo w życiu spółdzielni.

  • Jakie prawa przysługują osobie zawierającej umowę spółdzielczą?

Osoba zawierająca umowę spółdzielczą ma prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego oraz do uczestniczenia w życiu spółdzielni, podejmowania decyzji dotyczących zarządzania nieruchomością oraz korzystania z infrastruktury wspólnoty.

  • Jakie są obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej wynikające z umowy spółdzielczej?

Obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej obejmują regularne opłacanie składek, przestrzeganie regulaminu spółdzielni oraz dbanie o należyty stan techniczny i estetyczny lokalu mieszkalnego.

  • Jak można rozwiązać umowę spółdzielczą?

Umowa spółdzielcza może zostać rozwiązana na podstawie decyzji spółdzielni lub na wniosek jednej ze stron w przypadku naruszenia warunków umowy. Może również dojść do jej rozwiązania na mocy postanowień samej umowy.

  • Czy umowa spółdzielcza daje prawo do dziedziczenia lokalu mieszkalnego?

Umowa spółdzielcza może zawierać postanowienia dotyczące dziedziczenia prawa do korzystania z lokalu mieszkalnego, jednak decyzja w tej sprawie zależy od regulaminu spółdzielni mieszkaniowej i zawartych w umowie postanowień.

Zapisz się!

Odbierz dostęp do bezpłatnego szkolenia o rynku pierwotnym

JAK W 2023 ROKU INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI Z MINIMALNYM WKŁADEM I ANGAŻUJĄC NIEWIELE CZASU

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Jak inwestować mając tylko 10% wkładu?

Jak osiągnąć nawet 150% zwrotu z inwestycji?

Gdzie szukać mieszkania z rynku pierwotnego, żeby zrobić na nim najlepszy zysk?

Dlaczego flipujemy tylko na rynku pierwotnym?

Jakich wyników możesz się spodziewać na rynku pierwotnym?

Zobacz wyniki naszych absolwentów oraz wybrane inwestycje:

Najbliższe warsztaty stacjonarne:

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Poznań 3 - 4 czerwca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Najbliższe warsztaty stacjonarne

TYLKO DO 25 LUTEGO DO 22.00,

WSZYSTKIE WARSZTATY

-1000zł

Z KODEM RABATOWYM:

FNPLOKALNIE

DO KOŃCA PROMOCJI ZOSTAŁO:

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy

Kraków 9 - 10 marca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

×
×

Koszyk