Recesja definicja

Recesja to okres spowolnienia gospodarczego, charakteryzujący się spadkiem produkcji, wzrostem bezrobocia, ograniczonymi inwestycjami i zwykle obniżeniem poziomu życia społeczeństwa. Jest to zazwyczaj skutek spadku popytu na dobra i usługi oraz zmniejszenia wydatków konsumenckich i inwestycji. W czasie recesji firmy mogą zmniejszać produkcję, co może prowadzić do zwolnień pracowników i wzrostu bezrobocia. Ponadto spadek dochodów konsumentów może wpływać na zmniejszenie konsumpcji, co dalej przyczynia się do pogorszenia sytuacji gospodarczej. Recesja może mieć różne przyczyny, takie jak kryzys finansowy, spadek inwestycji, polityka fiskalna lub zmiany w handlu międzynarodowym.

W branży finansowej recesja może mieć poważne konsekwencje dla firm, banków i instytucji finansowych. Spadek aktywności gospodarczej może prowadzić do zmniejszenia zarobków i wartości aktywów, co z kolei może zwiększyć ryzyko niewypłacalności kredytobiorców i spadek rentowności inwestycji. Banki mogą zmniejszać ilość udzielanych kredytów z powodu ryzyka kredytowego, co może dodatkowo ograniczyć dostępność kapitału dla przedsiębiorstw i konsumentów. Ponadto, wahania na rynkach finansowych mogą prowadzić do spadku wartości akcji i obligacji, co wpływa na portfele inwestycyjne klientów banków i funduszy inwestycyjnych.

Najczęściej zadawane pytania

  • Czym jest recesja?

Recesja to okres spowolnienia gospodarczego, charakteryzujący się spadkiem produkcji, wzrostem bezrobocia i ograniczeniem inwestycji, co prowadzi do pogorszenia sytuacji ekonomicznej społeczeństwa.

  • Jakie są główne przyczyny recesji?

Recesja może mieć różne przyczyny, takie jak kryzys finansowy, spadek inwestycji, polityka fiskalna lub zmiany w handlu międzynarodowym.

  • Jakie są konsekwencje recesji dla firm?

Konsekwencje recesji dla firm mogą obejmować spadek produkcji, zwolnienia pracowników, zmniejszenie dochodów i utratę rentowności.

  • Jak recesja wpływa na banki i instytucje finansowe?

W trakcie recesji banki i instytucje finansowe mogą zmniejszać udzielanie kredytów, zwiększać ryzyko niewypłacalności kredytobiorców i doświadczać spadku wartości aktywów.

  • Co można zrobić, aby ograniczyć skutki recesji?

W celu ograniczenia skutków recesji rządy mogą podejmować działania mające na celu pobudzenie gospodarki, banki mogą wprowadzać programy ulgowe dla klientów, a przedsiębiorstwa mogą dostosować strategie biznesowe do zmieniających się warunków rynkowych.

Zapisz się!

Odbierz dostęp do bezpłatnego szkolenia o rynku pierwotnym

JAK W 2023 ROKU INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI Z MINIMALNYM WKŁADEM I ANGAŻUJĄC NIEWIELE CZASU

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Jak inwestować mając tylko 10% wkładu?

Jak osiągnąć nawet 150% zwrotu z inwestycji?

Gdzie szukać mieszkania z rynku pierwotnego, żeby zrobić na nim najlepszy zysk?

Dlaczego flipujemy tylko na rynku pierwotnym?

Jakich wyników możesz się spodziewać na rynku pierwotnym?

Zobacz wyniki naszych absolwentów oraz wybrane inwestycje:

Najbliższe warsztaty stacjonarne:

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Poznań 3 - 4 czerwca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Najbliższe warsztaty stacjonarne

TYLKO DO 25 LUTEGO DO 22.00,

WSZYSTKIE WARSZTATY

-1000zł

Z KODEM RABATOWYM:

FNPLOKALNIE

DO KOŃCA PROMOCJI ZOSTAŁO:

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy

Kraków 9 - 10 marca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

×
×

Koszyk