Obligacja kuponowa definicja

Obligacja kuponowa to rodzaj dłużnego papieru wartościowego emitowanego przez instytucje finansowe, rządy lub korporacje. Jest to forma pożyczki udzielanej przez inwestorów, którzy w zamian otrzymują odsetki, nazywane kuponami, w określonych regularnych okresach, a także zwrot nominalnej wartości obligacji po ustalonym czasie trwania, znanym jako termin zapadalności. Mechanizm funkcjonowania obligacji kuponowych opiera się na zasadzie pożyczki, gdzie emitent (np. rząd lub korporacja) pozyskuje kapitał od inwestorów, obiecując im zwrot w postaci odsetek w ustalonych terminach oraz zwrot całkowitej wartości obligacji po okresie trwania. W praktyce obligacje kuponowe mają określony nominał, stopę kuponową (procentowy odsetek od wartości nominalnej), termin zapadalności i cykl wypłaty odsetek.

Obligacje kuponowe są instrumentem dłużnym, który pozwala na pozyskanie kapitału przez emitenta w zamian za regularne wypłaty odsetek oraz zwrot kapitału po określonym czasie. Inwestorzy z kolei mogą korzystać z obligacji kuponowych jako formy inwestycji generującej dochód pasywny, a także jako instrumentu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, zrównoważenia ryzyka i osiągania stabilnych dochodów.

Najczęściej zadawane pytania

  • Czym jest obligacja kuponowa?

Obligacja kuponowa to forma dłużnego papieru wartościowego, gdzie emitent pozyskuje kapitał od inwestorów w zamian za regularne wypłaty odsetek oraz zwrot nominalnej wartości po ustalonym terminie zapadalności.

  • Jak działa obligacja kuponowa dla emitenta?

Dla emitenta obligacja kuponowa stanowi sposób pozyskania kapitału, gdzie w zamian za pożyczkę obiecuje on wypłaty odsetek w określonych terminach oraz zwrot całkowitej wartości obligacji po okresie trwania.

  • Jakie są korzyści dla inwestorów posiadających obligacje kuponowe?

Inwestorzy korzystający z obligacji kuponowych mogą osiągać regularne przychody z tytułu wypłat odsetek oraz otrzymać zwrot nominalnej wartości obligacji po terminie zapadalności, co stanowi formę stabilnego dochodu pasywnego.

  • Co określa charakterystykę obligacji kuponowej?

Charakterystykę obligacji kuponowej określa m.in. jej nominał, stopa kuponowa, termin zapadalności oraz cykl wypłaty odsetek.

  • Jakie są alternatywy dla obligacji kuponowych?

Alternatywami dla obligacji kuponowych mogą być inne instrumenty dłużne, takie jak obligacje zero kuponowe, akcje, fundusze inwestycyjne czy inne aktywa generujące dochód.

Zapisz się!

Odbierz dostęp do bezpłatnego szkolenia o rynku pierwotnym

JAK W 2023 ROKU INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI Z MINIMALNYM WKŁADEM I ANGAŻUJĄC NIEWIELE CZASU

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Jak inwestować mając tylko 10% wkładu?

Jak osiągnąć nawet 150% zwrotu z inwestycji?

Gdzie szukać mieszkania z rynku pierwotnego, żeby zrobić na nim najlepszy zysk?

Dlaczego flipujemy tylko na rynku pierwotnym?

Jakich wyników możesz się spodziewać na rynku pierwotnym?

Zobacz wyniki naszych absolwentów oraz wybrane inwestycje:

Najbliższe warsztaty stacjonarne:

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Poznań 3 - 4 czerwca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Najbliższe warsztaty stacjonarne

TYLKO DO 25 LUTEGO DO 22.00,

WSZYSTKIE WARSZTATY

-1000zł

Z KODEM RABATOWYM:

FNPLOKALNIE

DO KOŃCA PROMOCJI ZOSTAŁO:

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy

Kraków 9 - 10 marca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

×
×

Koszyk