Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu definicja

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (także znana jako DZWZT) to administracyjny akt wydawany przez właściwy organ gminy, który określa zasady zagospodarowania danego obszaru oraz warunki zabudowy na tym terenie. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie w procesie inwestycyjnym, ponieważ definiuje, jakie rodzaje budynków mogą być wzniesione na danym terenie, jakie są dopuszczalne parametry zabudowy (np. wysokość budynków, powierzchnia zabudowy), jakie uzgodnienia należy podjąć w zakresie infrastruktury technicznej (np. drogi, kanalizacja) oraz jakie są przepisy ochrony środowiska.

W kontekście branży nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi kluczowy dokument, który wpływa na wartość nieruchomości oraz możliwości inwestycyjne. Jest to podstawa prawna, na której opierają się deweloperzy, inwestorzy i właściciele nieruchomości przy planowaniu i realizacji nowych projektów budowlanych. Decyzja ta określa ramy prawne i techniczne, w jakich można prowadzić działalność budowlaną na danym obszarze, co ma istotne znaczenie dla rentowności inwestycji oraz zgodności z przepisami prawa.

Najczęściej zadawane pytania

  • Czym jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to administracyjny akt wydawany przez organ gminy, który określa zasady zagospodarowania danego obszaru oraz warunki zabudowy na tym terenie.

  • Jaka jest rola decyzji o warunkach zabudowy w branży nieruchomości?

Decyzja o warunkach zabudowy ma kluczowe znaczenie dla deweloperów, inwestorów i właścicieli nieruchomości, ponieważ definiuje, jakie rodzaje budynków mogą być wzniesione na danym terenie oraz jakie są dopuszczalne parametry zabudowy.

  • Co określa decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy określa m.in. rodzaje budynków dopuszczalnych na danym terenie, parametry zabudowy (np. wysokość budynków, powierzchnia zabudowy) oraz wymagane uzgodnienia w zakresie infrastruktury technicznej.

  • Dlaczego decyzja o warunkach zabudowy jest istotna dla inwestycji?

Jest to podstawa prawna, na której opiera się planowanie i realizacja nowych projektów budowlanych. Decyzja ta wpływa na wartość nieruchomości oraz możliwości inwestycyjne, określając ramy prawne i techniczne dla działalności budowlanej.

  • Czy można odwołać się od decyzji o warunkach zabudowy?

Tak, strony postępowania, w tym deweloperzy, mogą odwołać się od decyzji o warunkach zabudowy do sądu administracyjnego w przypadku niezgodności z przepisami prawa lub naruszenia ich praw.

Zapisz się!

Odbierz dostęp do bezpłatnego szkolenia o rynku pierwotnym

JAK W 2023 ROKU INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI Z MINIMALNYM WKŁADEM I ANGAŻUJĄC NIEWIELE CZASU

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Jak inwestować mając tylko 10% wkładu?

Jak osiągnąć nawet 150% zwrotu z inwestycji?

Gdzie szukać mieszkania z rynku pierwotnego, żeby zrobić na nim najlepszy zysk?

Dlaczego flipujemy tylko na rynku pierwotnym?

Jakich wyników możesz się spodziewać na rynku pierwotnym?

Zobacz wyniki naszych absolwentów oraz wybrane inwestycje:

Najbliższe warsztaty stacjonarne:

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Poznań 3 - 4 czerwca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Najbliższe warsztaty stacjonarne

TYLKO DO 25 LUTEGO DO 22.00,

WSZYSTKIE WARSZTATY

-1000zł

Z KODEM RABATOWYM:

FNPLOKALNIE

DO KOŃCA PROMOCJI ZOSTAŁO:

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy

Kraków 9 - 10 marca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

×
×

Koszyk