LTV (loan to value) definicja

Wskaźnik Loan to Value (LTV) jest miarą stosunku kwoty pożyczki do wartości zabezpieczenia (najczęściej nieruchomości, która jest wykorzystywana jako zabezpieczenie kredytu). Wyraża się go w procentach i jest powszechnie stosowany w sektorze finansowym, szczególnie w branży hipotecznej. Wysoki wskaźnik LTV oznacza, że pożyczka jest większa w stosunku do wartości zabezpieczenia, co zwykle wiąże się z większym ryzykiem dla kredytodawcy.

W przypadku nieruchomości LTV określa, ile procent wartości nieruchomości stanowi pożyczka hipoteczna. Na przykład, jeśli nieruchomość jest warta 300 000 złotych, a kredyt hipoteczny wynosi 240 000 złotych, wskaźnik LTV wynosi 80%, ponieważ wartość kredytu stanowi 80% wartości nieruchomości. Im wyższy wskaźnik LTV, tym większe ryzyko dla kredytodawcy, ponieważ w przypadku niewypłacalności pożyczkobiorcy może być trudniej odzyskać pełną kwotę pożyczki poprzez sprzedaż zabezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

  • Czym jest wskaźnik LTV?

Wskaźnik Loan to Value (LTV) to miara stosunku kwoty pożyczki do wartości zabezpieczenia, najczęściej nieruchomości, wykorzystywanego jako zabezpieczenie kredytu.

  • Jak obliczyć wskaźnik LTV?

Wskaźnik LTV oblicza się dzieląc kwotę pożyczki przez wartość zabezpieczenia (np. nieruchomości) i mnożąc przez 100, aby uzyskać wartość procentową.

  • Dlaczego wskaźnik LTV jest istotny dla kredytodawcy?

Wskaźnik LTV jest istotny dla kredytodawcy, ponieważ pozwala ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki. Im wyższy wskaźnik LTV, tym większe ryzyko dla kredytodawcy.

  • Czy wysoki wskaźnik LTV oznacza, że pożyczkobiorca ma niską zdolność kredytową?

Niekoniecznie. Wysoki wskaźnik LTV może oznaczać, że pożyczkobiorca dysponuje ograniczonym kapitałem własnym, ale nie zawsze jest to związane z niską zdolnością kredytową.

  • Jakie są konsekwencje wysokiego wskaźnika LTV dla pożyczkobiorcy?

Wysoki wskaźnik LTV może skutkować wyższymi kosztami pożyczki, w tym większymi opłatami z tytułu ubezpieczenia kredytowego oraz wyższymi odsetkami. Dodatkowo może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie lub wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w warunkach umowy kredytowej.

Zapisz się!

Odbierz dostęp do bezpłatnego szkolenia o rynku pierwotnym

JAK W 2023 ROKU INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI Z MINIMALNYM WKŁADEM I ANGAŻUJĄC NIEWIELE CZASU

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Jak inwestować mając tylko 10% wkładu?

Jak osiągnąć nawet 150% zwrotu z inwestycji?

Gdzie szukać mieszkania z rynku pierwotnego, żeby zrobić na nim najlepszy zysk?

Dlaczego flipujemy tylko na rynku pierwotnym?

Jakich wyników możesz się spodziewać na rynku pierwotnym?

Zobacz wyniki naszych absolwentów oraz wybrane inwestycje:

Najbliższe warsztaty stacjonarne:

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Poznań 3 - 4 czerwca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Najbliższe warsztaty stacjonarne

TYLKO DO 25 LUTEGO DO 22.00,

WSZYSTKIE WARSZTATY

-1000zł

Z KODEM RABATOWYM:

FNPLOKALNIE

DO KOŃCA PROMOCJI ZOSTAŁO:

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy

Kraków 9 - 10 marca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

×
×

Koszyk