Całkowity zwrot definicja

Całkowity zwrot to wskaźnik mierzący ogólną wydajność inwestycji uwzględniający zarówno wzrost wartości inwestycji (kapitałowej) jak i generowane przez nią dochody (np. dywidendy, odsetki, czynsze). Oznacza to, że obliczając całkowity zwrot, uwzględniamy zarówno zyski kapitałowe (np. wzrost wartości nieruchomości), jak i zyski dochodowe (np. przychody z najmu). Jest to wskaźnik istotny zarówno dla inwestorów nieruchomości, którzy oprócz wzrostu wartości nieruchomości cenią także regularne dochody generowane z wynajmu, jak i dla inwestorów akcji czy obligacji, którzy oczekują zarówno na wzrost wartości tych papierów wartościowych, jak i na dywidendy czy odsetki.

Najczęściej zadawane pytania

  • Czym jest całkowity zwrot?

Całkowity zwrot to wskaźnik mierzący ogólną wydajność inwestycji, uwzględniający zarówno wzrost wartości inwestycji jak i generowane przez nią dochody.

  • Jak obliczyć całkowity zwrot?

Całkowity zwrot można obliczyć sumując zarówno zyski kapitałowe (np. wzrost wartości inwestycji) jak i zyski dochodowe (np. przychody z najmu) i dzieląc tę sumę przez wartość początkową inwestycji.

  • Czy całkowity zwrot uwzględnia tylko wzrost wartości inwestycji?

Nie, całkowity zwrot uwzględnia zarówno zyski kapitałowe jak i zyski dochodowe, więc obejmuje wszystkie źródła zwrotu z danej inwestycji.

  • Dlaczego całkowity zwrot jest istotny dla inwestorów nieruchomości?

Dla inwestorów nieruchomości całkowity zwrot jest istotny, ponieważ uwzględnia zarówno wzrost wartości nieruchomości jak i dochody z najmu, co daje pełny obraz zysków z inwestycji.

  • Czy wysoki całkowity zwrot zawsze oznacza udaną inwestycję?

Niekoniecznie. Wysoki całkowity zwrot może być wynikiem zarówno wzrostu wartości inwestycji, jak i wysokich dochodów, ale należy również brać pod uwagę ryzyko inwestycji oraz związane z nią koszty.

Zapisz się!

Odbierz dostęp do bezpłatnego szkolenia o rynku pierwotnym

JAK W 2023 ROKU INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI Z MINIMALNYM WKŁADEM I ANGAŻUJĄC NIEWIELE CZASU

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Jak inwestować mając tylko 10% wkładu?

Jak osiągnąć nawet 150% zwrotu z inwestycji?

Gdzie szukać mieszkania z rynku pierwotnego, żeby zrobić na nim najlepszy zysk?

Dlaczego flipujemy tylko na rynku pierwotnym?

Jakich wyników możesz się spodziewać na rynku pierwotnym?

Zobacz wyniki naszych absolwentów oraz wybrane inwestycje:

Najbliższe warsztaty stacjonarne

TYLKO DO 25 LUTEGO DO 22.00,

WSZYSTKIE WARSZTATY

-1000zł

Z KODEM RABATOWYM:

FNPLOKALNIE

DO KOŃCA PROMOCJI ZOSTAŁO:

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy

Kraków 9 - 10 marca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Najbliższe warsztaty stacjonarne:

Poznań 3 - 4 czerwca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

×
×

Koszyk