Akt notarialny definicja

W polskim systemie prawnym akt notarialny jest dokumentem o szczególnym znaczeniu. Jest to forma pisemna, która wymaga notariusza jako świadka i potwierdzenia autentyczności zawartych w nim treści. Akt notarialny jest ważnym narzędziem prawno-ustrojowym, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony prawnej stron umowy.

Akt notarialny może przybierać różne formy, w zależności od rodzaju czynności prawnej, jakiej dotyczy. Może to być umowa sprzedaży, darowizna, spis testamentu, ustanowienie hipoteki, czy też akt poświadczenia dziedziczenia. Notariusz, jako osoba uprawniona do sporządzania aktów notarialnych, ma obowiązek dbać o ich zgodność z przepisami prawa oraz ochronę interesów stron.

Ważnym elementem aktu notarialnego jest jego formuła, która musi być jasna, precyzyjna i zrozumiała dla stron umowy. Akt notarialny ma moc dowodową w postępowaniu sądowym i jest wiążący dla stron. Dlatego też warto zwrócić uwagę na jego treść i skonsultować się z notariuszem przed jego sporządzeniem.

Najczęściej zadawane pytania

  • Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny to dokument sporządzany przez notariusza, który ma ważność i moc dowodową przed sądem. Jest to forma zabezpieczenia prawidłowości i pewności prawnej umów oraz innych czynności prawnych.

  • Jakie są wymagane elementy aktu notarialnego?

Akt notarialny powinien zawierać dane identyfikacyjne stron, opis przedmiotu czynności prawnej, oświadczenia stron, datę sporządzenia oraz podpisy stron i notariusza. W zależności od rodzaju czynności prawnej mogą być również wymagane dodatkowe elementy.

  • Czy akt notarialny jest obowiązkowy?

Niektóre czynności prawne, takie jak sprzedaż nieruchomości czy zawarcie małżeństwa, wymagają sporządzenia aktu notarialnego. Jednak nie wszystkie czynności muszą być zawarte w formie aktu notarialnego. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z notariuszem.

  • Jakie są korzyści z zawierania czynności prawnych w formie aktu notarialnego?

Akt notarialny daje większą pewność prawidłowości czynności oraz chroni interesy stron. Posiada moc dowodową przed sądem, co ułatwia rozstrzyganie ewentualnych sporów. Dodatkowo notariusz sprawdza ważność i zgodność czynności z przepisami prawa.

  • Jakie są koszty sporządzenia aktu notarialnego?

Koszty sporządzenia aktu notarialnego zależą od rodzaju czynności prawnej oraz wartości przedmiotu czynności. Notariusz ustala opłaty zgodnie z taryfą notarialną. Przed sporządzeniem aktu notarialnego notariusz informuje strony o przewidywanych kosztach.

Zapisz się!

Odbierz dostęp do bezpłatnego szkolenia o rynku pierwotnym

JAK W 2023 ROKU INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI Z MINIMALNYM WKŁADEM I ANGAŻUJĄC NIEWIELE CZASU

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Jak inwestować mając tylko 10% wkładu?

Jak osiągnąć nawet 150% zwrotu z inwestycji?

Gdzie szukać mieszkania z rynku pierwotnego, żeby zrobić na nim najlepszy zysk?

Dlaczego flipujemy tylko na rynku pierwotnym?

Jakich wyników możesz się spodziewać na rynku pierwotnym?

Zobacz wyniki naszych absolwentów oraz wybrane inwestycje:

Najbliższe warsztaty stacjonarne:

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Poznań 3 - 4 czerwca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł

6 750 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł

12 000 zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Najbliższe warsztaty stacjonarne

TYLKO DO 25 LUTEGO DO 22.00,

WSZYSTKIE WARSZTATY

-1000zł

Z KODEM RABATOWYM:

FNPLOKALNIE

DO KOŃCA PROMOCJI ZOSTAŁO:

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy

Kraków 9 - 10 marca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

×
×

Koszyk