Formalności po zakupie domu

Każdy, kto kupował dom lub mieszkanie wie, ilu przygotowań wymaga ten krok. Okazuje się jednak, że czynności te nie kończą się wraz ze znalezieniem wymarzonej inwestycji. Później również trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Jakie czekają formalności po zakupie domu? Po pierwsze umowa

Podejmując decyzję o nabyciu okazji inwestycyjnej, zazwyczaj skupiamy się na znalezieniu najlepszej oferty, wynegocjowaniu dobrej ceny i dokonaniu płatności. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że cały proces nie kończy się wraz z otrzymaniem kluczy do nowego domu. Formalności, których będziemy musieli dopilnować, różnią się od siebie, w zależności od rodzaju nabytej nieruchomości. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku domu z rynku pierwotnego, a inaczej z drugiej ręki. Jest jednak rzecz, o której nie możemy zapomnieć, bez względu na okoliczności – umowa.

Wydawać by się mogło, że jest to podstawowa kwestia w przypadku zakupu jakiejkolwiek nieruchomości, wiele osób jednak nie wie, jak powinna wyglądać prawidłowo skonstruowana umowa sprzedaży. Przypominamy więc, że aby miała ona moc prawną, musi mieć formę aktu notarialnego. Jeśli sprzedający proponuje inny rodzaj dokumenty, twierdząc, że ma on taką samą wartość, prawdopodobnie próbuje nas oszukać. Każda umowa powinna zawierać takie elementy jak:

 • Dokładne określenie stron umowy;
 • Opis sprzedawanej nieruchomości oraz jej cenę:
 • Określenie sposobu oraz terminu płatności (jednorazowo, w transzach itp.);
 • Określenie terminu przekazania nieruchomości nowemu właścicielowi;
 • Podpisy każdej ze stron;
 • W przypadku domów pochodzących z rynku pierwotnego, kupowanych na wczesnym etapie budowy, ważne jest również dodanie odpowiednich zapisów, określających możliwość zerwania umowy w razie niedotrzymania któregokolwiek z jej warunków.

Czytaj także: Dokumenty potrzebne do sprzedania działki - co trzeba skompletować?

Kupno domu – formalności ciąg dalszy, czyli wpis do księgi wieczystej

Zmiana właściciela nieruchomości musi być udokumentowana za pomocą odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Dokonuje go notariusz, a obowiązek dopilnowania tej formalności spoczywa na kupującym. Najlepiej poprosić o wprowadzenie zmian w księdze podczas podpisywania umowy – dzięki temu te dwie sprawy uda się załatwić podczas jednej wizyty.

Dokumenty przy zakupie domu – kredyt hipoteczny

Osoby, które decydują się na ten rodzaj finansowania, zazwyczaj zaczynają załatwianie wszystkich formalności w banku po wyborze nieruchomości i podpisaniu umowy rezerwacyjnej. Oczywiście, wcześniej warto sprawdzić swoją zdolność kredytową, żeby później się nie rozczarować. Później konieczne będzie dostarczenie odpowiednich dokumentów, do których należą:

 • Podpisana umowa przedwstępna;
 • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości;
 • Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego;
 • Wpis z KRS dewelopera;
 • Pozwolenie na budowę oraz użytkowanie nieruchomości

Kolejnym krokiem jest ustanowienie hipoteki na rzecz banku oraz wpisanie jej do księgi wieczystej. Potwierdzenie dokonania stosownego wpisu należy przekazać do banku. Podczas regulowania tych formalności należy pamiętać, że wymagają one uiszczenia opłaty sądowej.

Formalności po zakupie domu – urząd skarbowy

Nabycie nieruchomości wiąże się z koniecznością opłacenia kilku podatków. Jeśli była ona finansowana kredytem, konieczne jest wniesienie podatku od ustanowienia hipoteki. Należy zrobić to w ciągu 14 dni w odpowiednim oddziale urzędu skarbowego.

Natomiast osoby, które kupiły dom z rynku wtórnego, muszą się liczyć z dodatkową opłatą – jest nią podatek od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2% wartości nieruchomości. Jego dokładna kwota wyliczana jest oraz odprowadzana do urzędu skarbowego przez notariusza. Nie trzeba więc pamiętać o osobistym dopełnieniu tej formalności, jednak trzeba się liczyć z dodatkowym kosztem.

Warto również pamiętać, że z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby kupujące dom od dewelopera, oraz od osób będących płatnikami podatku VAT (nawet jeśli nieruchomość pochodzi z rynku wtórnego).

Kupno domu – jakie dokumenty do urzędu miasta lub gminy?

Po zakupie domu należy również udać się do urzędu, w celu zgłoszenia jej nabycia. Konieczne jest uzupełnienie specjalnego wniosku IN-1, w którym podaje się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości, dotyczące jej adresu, całkowitej powierzchni użytkowej itp. Formularz IN-1 można znaleźć na stronie www urzędu gminy lub miasta. Przed wysłaniem należy dołączyć do niego odpowiednie załączniki:

 • Dane z księgi wieczystej;
 • Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości;
 • Dane z ewidencji budynków i gruntów.

Czas na dostarczenie wniosku do odpowiedniej placówki wynosi 14 dni od momentu zakupu. Niedopełnienie tego obowiązku może się wiązać z nałożeniem kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Sporym ułatwieniem jest możliwość przesłania go pocztą tradycyjną (listem poleconym) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgłoszenie zakupu nieruchomości w urzędzie miasta jest o tyle ważne, że na jego podstawie wyliczany jest podatek od nieruchomości.

Kupno domu – dokumenty. Podatek od nieruchomości

O ile odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy tylko osób nabywających dom z rynku wtórnego, podatek od nieruchomości obowiązuje wszystkich. Oznacza to, że musi go opłacać każda osoba fizyczna, która nabywa nieruchomość. Jego wysokość oblicza się na podstawie opisanego wcześniej wniosku IN-1. Głównym kryterium jest tutaj powierzchnia. Płatności rozłożone są na raty wypadające raz na kwartał. Przypadają one w terminie 15 dnia marca, maja, września i listopada każdego roku podatkowego. Można również opłacać je jednorazowo. W takiej sytuacji obowiązującym terminem jest 15 marca.

Kupno nieruchomości – dokumenty do meldunku

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o zameldowanie pod nowym adresem. W tym celu konieczna będzie wizyta w urzędzie miasta lub gminy i wypełnienie specjalnego formularza zgłoszenia pobytu stałego. Po uzupełnieniu załącznika należy przedstawić jeszcze:

 • Dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty lub odpis aktu urodzenia;
 • Dokument potwierdzający nabycie praw do nieruchomości (może to być notarialna umowa kupna lub odpowiedni wpis w księdze wieczystej)

Kupno domu w budowie – jakie dokumenty?

Osoby, które zdecydowały się na zakup nieruchomości z rynku wtórnego w trakcie budowy, muszą pamiętać o kilku bardzo ważnych formalnościach. Do najważniejszych dokumentów, które powinien przekazać pierwszy właściciel, należą:

 • Pozwolenie na budowę;
 • Dziennik budowy;
 • Protokołu odbiorów poszczególnych instalacji (elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej itp.);
 • Atesty oraz certyfikaty dotyczące materiałów, z których dom został zbudowany;
 • Certyfikat energetyczny nieruchomości;
 • Umowy z dostawcami gazu, prądu itp.;

Każda osoba, która sprzedaje dom w trakcie budowy, jest zobowiązania do przekazania tej dokumentacji. Stanowią one zabezpieczenie dla nowego właściciela, chroniąc go m.in. przed zakupem samowoli budowlanej lub domu bez ważnych odbiorów.

Warto również sprawdzić, czy nieruchomość została zgłoszona przez wcześniejszego właściciela do urzędu gminy, w celu nadania jej numeru. Jeśli nie, należy tego dopilnować samodzielnie.

Zakończenie budowy – konieczne formalności

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego, po zakończeniu budowy domu, należy złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Dołącza się do niego zaświadczenie, że budynek jest zgodny z projektem oraz wpis do dziennika budowy informujący o jej zakończeniu. Na tej podstawie przeprowadzany jest odbiór budynku oraz wydanie pozwolenia na użytkowanie go. Jest ono przyznawane w ciągu 14 dni od złożenia wniosku i stanowi zielone światło do wprowadzenia się do nowego domu.

Czytaj także: Rynek pierwotny a wtórny - najważniejsze różnice

Dokumenty potrzebne do kupna domu

Podczas zakupu nieruchomości większość formalności leży po stronie sprzedającego. To on musi wykazać się posiadaniem całej dokumentacji. Od kupca nie wymaga się przedstawiania żadnych zaświadczeń (poza dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy kredytowej z bankiem, jeśli wybierze taki sposób finansowania). Warto jednak pamiętać, aby na podpisanie umowy w kancelarii notarialnej zabrać ze sobą aktualny dokument tożsamości.

Natomiast otrzymane dokumenty najlepiej skompletować i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Kupno domu wiąże się z wieloma formalnościami, zarówno poprzedzającymi transakcję, jak i następującymi po niej. Warto o nich pamiętać, ponieważ niedotrzymanie terminów może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszamy na nasze szkolenia. U nas dowiesz co to jest flipowanie oraz jak zarabiać na nieruchomościach.
 

Obejrzyj poniższe wideo i dowiedz się więcej!

 

Sprawdź 3 strategie inwestowania, których nauczysz się na naszych szkoleniach:

 

Zobacz, jak wygląda proces inwestycyjny w praktyce:

 

 

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

Zapisz się!

Odbierz dostęp do bezpłatnego szkolenia o rynku pierwotnym

JAK W 2023 ROKU INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI Z MINIMALNYM WKŁADEM I ANGAŻUJĄC NIEWIELE CZASU

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Jak inwestować mając tylko 10% wkładu?

Jak osiągnąć nawet 150% zwrotu z inwestycji?

Gdzie szukać mieszkania z rynku pierwotnego, żeby zrobić na nim najlepszy zysk?

Dlaczego flipujemy tylko na rynku pierwotnym?

Zobacz inne nasze artykuły

blank
Akt notarialny domu – wszystko co powinieneś wiedzieć
Akt notarialny domu to dokument prawny, który odgrywa kluczową rolę w procesie zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Jest to oficjalny dokument sporządzany przez notariusza, potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy stronami transakcji. Wraz z podpisaniem aktu notarialnego nabywca staje się właścicielem nieruchomości, a sprzedawca zobowiązuje się do przekazania praw do danej posiadłości. Akt notarialny domu - co to […]
blank
Budynek gospodarczy – koszt, pozwolenie i ograniczenia
Budynki gospodarcze odgrywają kluczową rolę w różnorodnych przedsięwzięciach, począwszy od małych gospodarstw rolnych, przez zakłady produkcyjne, aż po duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Ich budowa i eksploatacja wiążą się jednak z szeregiem istotnych kwestii, takich jak koszty, pozwolenia oraz ograniczenia prawne i techniczne. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu tematowi z bliska, analizując najważniejsze aspekty związane z […]
blank
Budownictwo ekologiczne – cechy ekologicznego budynku
W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykłada się do kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W ramach tego trendu coraz większą popularnością cieszy się budownictwo ekologiczne, które kładzie szczególny nacisk na minimalizację negatywnego wpływu budynków na otaczającą przyrodę oraz na poprawę efektywności energetycznej. Warto zastanowić się, jakie są charakterystyczne cechy budynków ekologicznych i dlaczego coraz […]

Najbliższe warsztaty stacjonarne

TYLKO DO 25 LUTEGO DO 22.00,

WSZYSTKIE WARSZTATY

-1000zł

Z KODEM RABATOWYM:

FNPLOKALNIE

DO KOŃCA PROMOCJI ZOSTAŁO:

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy

Kraków 9 - 10 marca 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Gdańsk 20 - 21 kwietnia 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Warszawa 18 - 19 maja 2024

00
Dni
00
Godziny
00
Minuty
00
Sekundy
blank

Pakiet Standard

Wartość 24 000 zł
6 750 zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

5750zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Pakiet Mentorski

Wartość 34 000 zł
12000zł

Z KODEM FNPLOKALNIE:

11000zł

2 dni szkoleniowe

Wsparcie po warsztatach

11 materiałów dodatkowych

Stały kontakt telefoniczny

Nieograniczona liczba konsultacji

Masz pytania? Napisz do nas

blank
×
×

Koszyk