Ulga mieszkaniowa

Dodano: autor: flip
mieszkanie

Ulga mieszkaniowa odgrywa duże znaczenie w sytuacji kiedy chcemy uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania. W dobie inflacji i rosnących cen mieszkań coraz częściej pojawia się pokusa związana z ich sprzedażą. Co jednak zrobić z tymi, które zostały kupione wcześniej niż przed 5 laty? Jak uniknąć podatku dochodowego o stawce 19%? Poznaj mechanizm funkcjonowania ulgi mieszkaniowej!

Co to jest ulga mieszkaniowa?

Z ulgą mieszkaniową mamy do czynienia w przypadku kiedy chcemy sprzedać mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia. W grę wchodzą tutaj kwestie podatkowe, a konkretniej podatek PIT 19% od sprzedaży.

Istota ulgi podatkowej polega na tym, że jeżeli wydamy pieniądze uzyskane ze sprzedaży na tzw. własne cele mieszkaniowe w okresie 3 lat liczonych od końca roku to nie musimy płacić podatku PIT.

Własne cele mieszkaniowe – pojęcie kluczowe. Komu przysługuje ulga?

Kluczowym pojęciem w zakresie tematyki związanej z ulgą podatkową jest “własne cele mieszkaniowe”. Jeżeli chcielibyśmy zdefiniować własne cele mieszkaniowe, to chyba najprościej będzie zasięgnąć do art. 21 ust 25 ustawy o PIT. W tych przepisał ustawodawca dokładnie sprecyzował rodzaje wydatków, które kwalifikowane są jako poniesione na własne cele mieszkaniowe. Należą do nich wydatki na m.in:

1. Nabycie budynku / lokalu mieszkalnego w całości lub części

2. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

3. Nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub części udziału w gruncie

4. Budowę, rozbudowę, remont lub przebudowę własnego budynku lub lokalu mieszkalnego

5. Rozbudowę, przebudowę, remont, adaptację na cele mieszkalne własnego lokalu niemieszkalnego
6. Spłatę kredytu wraz z odsetkami i każdego kolejnego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na zakup mieszkania lub domu

Własne cele mieszkaniowe – co warte odnotowania dotyczą nieruchomości położonych w państwie członkowskim UE lub na obszarze należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nowe przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej z 2019 r.

W styczniu 2019 r weszły w życie nowe przepisy dotyczące obszaru związanego stricte z ulgą mieszkaniową. Przepis dotyczy sposobu stosowania ulgi podatkowej w PIT. Ustawodawca uznał, że wydatki na nieruchomości z pkt 1,2,3 wymienionych w powyższym nagłówku mogą być zakwalifikowane do własnych celów mieszkaniowych pod warunkiem, że nabyte nieruchomości zostaną zakupione na własność w ciągu 3 lat licząc od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż.

Ku pokrzepieniu serc warto odnotować, że przepisy ulgi mieszkaniowej z roku na rok są coraz mniej restrykcyjne. Trzeba jednak pamiętać, że nadal obowiązują sankcje dla osób łamiących ulgę. Sytuacja wygląda tutaj tak, że jeżeli nie wykorzystamy ulgi mieszkaniowej w ciągu 3 lat poprzez sfinansowanie własnych celów mieszkaniowych to musimy zwrócić fiskusowi zaoszczędzony podatek PIT wraz z odsetkami.