Scoring bankowy – jak działa i dlaczego jest tak ważny?

Dodano: autor: flip

Scoring bankowy, czyli punktacja banku, to bardzo ważne kryterium podczas przyznawania kredytu hipotecznego. Bank przed podjęciem decyzji musi przyjrzeć się zdolności kredytowej i historii kredytowej potencjalnego klienta. Swoją zdolność kredytową można poprawić stosując różne działania. 

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to pojęcie stosowane w bankowości i oznacza zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Przy jej ustalaniu stosuje się ocenę 2 podstawowych części: ilościową i jakościową. Ocena ilościowa polega na sytuacji finansowej klienta, czyli sprawdzeniu jego dochodów, miesięcznych kosztów utrzymania i obecnego zadłużenia. Dla banków dość istotne jest źródło dochodów, które musi być legalne i udokumentowane. Druga część analizy to analiza jakościowa, która sprawdza dane w postaci wieku, stanu cywilnego, statusu mieszkaniowego, wykształcenia, wykonywanego zawodu i zajmowane stanowisko. Analizując zdolność kredytową bank pobierze także raport z BIK, który ukaże więcej informacji na temat klienta. Każdy bank może mieć swoje metody obliczania zdolności kredytowej i zasady dotyczące przyznawania kredytu hipotecznego. W większości banków procedury wyglądają bardzo podobnie. To właśnie zdolność kredytowa określi czy dostaniemy kredyt. Od jej oceny uzależnione jest także oprocentowanie i inne warunki oferowane przez bank. Im większa kwota kredytu, tym większą zdolność kredytową musi wykazać klient.

Scoring bankowy, dlaczego jest ważny?

Punktacja banku będzie głównym kryterium decydującym o przyznaniu kredytu hipotecznego. Scoring bankowy może być pobrany z BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Bank może w razie potrzeb obliczyć scoring samodzielnie. Warto wspomnieć, że scoring bankowy to model statystyczny zawierający dane o konkretnym kliencie. Punktacja ukazuje wielkość ryzyka, z jaką wiąże się udzielenie kredytu konkretnej osobie. Im wyższa wartość punktowa, tym ryzyko jest mniejsze, a wzrasta możliwość udzielenia kredytu. Punktacja zawiera informacje o tym, w jaki sposób klient dotychczas spłacał kredyty oraz prognozę na przyszłość. Osoby, które miały problemy z terminowym spłacaniem zobowiązań będą miały obniżony scoring bankowy. Zastosowana punktacja jest bardzo istotna podczas starań o kredyt. Nie każdy klient potrafi terminowo spłacać zobowiązania i zarządzać swoimi finansami. W przypadku odmowy udzielenia kredytu warto podpytać bank, które czynniki miały na to wpływ. Jeśli zaważyła niekorzystna historia kredytowa to można popracować nad jej poprawą.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Chcąc kupić mieszkanie od dewelopera na kredyt hipoteczny, trzeba najpierw zadbać o historię w BIK. Zła historia kredytowa zmniejszy szanse na przyznanie kredytu. Należy zatem najpierw spłacić zaległe długi, a wiarygodność poprawić zaciągając i spłacając mały kredyt konsumencki. W przypadku kredytu hipotecznego należy zadbać o wkład własny. W wyliczaniu zdolności kredytowej istotne są również karty kredytowe i inne zobowiązania. Przed staraniem się o kredyt warto całkiem zrezygnować z tego typu zobowiązań finansowych.

Dołączenie dodatkowego kredytobiorcy lub poręczyciela może pomóc w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. Wydłużenie procesu kredytowego spowoduje zmniejszenie comiesięcznych rat, a tym samym zwiększy zdolność kredytową. Podczas starań o kredyt hipoteczny nie należy składać zapytania do wielu banków. Podczas spotkania z doradcą warto negocjować warunki, co może zapewnić obniżenie oprocentowania lub marży kredytowej.

Flipping mieszkań, a zdolność kredytowa

Flipping mieszkań polega na zakupie nieruchomości, a następnie sprzedaniu jej z zyskiem. Atrakcyjność mieszkania zostaje podniesiona poprzez remont, odświeżenie lub zmianę układu pomieszczeń. Mieszkanie od dewelopera to często wykorzystywana nieruchomość pod flipping mieszkań. Flipping polega na złowieniu okazji inwestycyjnej i odpowiednio szybkiej reakcji w postaci zakupu nieruchomości. Wówczas pojawia się moment na finansowanie zakupu nieruchomości, które bardzo często odbywa się z pomocą kredytu hipotecznego. Decyzja banku uzależniona jest od zdolności kredytowej, historii kredytowej i wkładu własnego klienta.