Handel nieruchomościami, a kwestie podatkowe

Dodano: autor: flip

Handel nieruchomościami cieszy się coraz większą popularnością. Kupujemy, odnawiamy, a następnie wystawiamy na sprzedaż. Można stwierdzić bez żadnej przesady, że inwestowanie w domy, mieszkania, lokale użytkowe stało się w obecnej chwili w wielu przypadkach sposobem na życie – dobrą formą zarabiania naprawdę niezłych pieniędzy. Jeśli jednak chcemy wejść na stałe w świat handlu nieruchomościami musimy dobrze orientować się w sprawach podatkowych. O czym warto wiedzieć? 

Współczesny handel nieruchomościami

Współczesny handel nieruchomościami ma bardzo różne oblicza. Handlem zajmują się profesjonalne firmy o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, a także coraz częściej także osoby prywatne. Tutaj jednak warto naprawdę uważać – to ciekawa branża, mogąca przynieść sporo korzyści – do każdej inwestycji należy podejść z rozwagą i rozsądkiem. Szczególnie, w momencie stawiania pierwszych kroków. 

Handel nieruchomościami może dotyczyć wynajmu krótkoterminowego i długoterminowego lokali użytkowych, mieszkań i domów oraz profesjonalnej sprzedaży. Coraz większe znaczenie mają nowatorskie trendy w branży nieruchomości: 

1.flipping – sprzedaż nieruchomości, przy wcześniejszej odnowie domu lub mieszkania. Inwestor kupuje nieruchomość w korzystnej cenie, następnie odnawia ją, remontuje i wystawia na sprzedaż

2.home staging – szereg “sztuczek” mających na celu przekonanie potencjalnego kupującego do zakupu. Przygotowanie mieszkania na sprzedaż tak, aby jego atrakcyjność wzrosła: odświeżenie ścian, mebli, pozbycie się rzeczy osobistych poprzedniego właściciela, nasłonecznienie mieszkania, troska o drobne dodatki i akcesoria dodające miejscu “ducha”.

Sprzedaż nieruchomości, a działalność gospodarcza

Sprzedając nieruchomość wykorzystywaną w ramach działalności gospodarczej mamy możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Przyjrzyjmy się bliżej przepisom:

Ustawodawca w art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdecydował, iż jednym ze źródeł przychodu jest odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. 

W związku z tym mamy prawo do zwolnienia z podatku, jeśli sprzedajemy nieruchomość 5 lat po jej zakupie – w celach związanych z działalnością gospodarczą. 

Inwestowanie w mieszkania, a podatek

Obrót nieruchomościami a VAT. Inwestując w mieszkania warto wziąć pod uwagę następujące koszty:

1.koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,

2.prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości,

3.koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie

4.wydatki związane z usługami  notariusza niezbędnego do sporządzenia umowy cywilnoprawnej,

5.koszty i opłaty sądowe.

Koszty te pomniejszają przychód. (Przychodem ze sprzedaży jest cena pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia).

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości?

Rynek nieruchomości jest bardzo duży. Sprzedając nieruchomość musimy pamiętać o wszystkich podatkowych  obowiązkach. Jeśli sprzedajesz nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia musisz koniecznie wypełnić PIT-39. I to nawet jeśli uzyskane środki w całości przeznaczyły na zakup innego mieszkania dla swoich bliskich np. dzieci.